Vyhodnocovací software

Běžná obchůzková činnost strážných je smysluplná jen pokud je prováděna pravidelně, pečlivě a v souladu s nastavenými pravidly. Proto je ideální vobou používání obchůzkových systémů, které nabízejí řídícím pracovníkům detailní přehled o výkonech jednotlivých pracovníků.


 portal patrolcontrol

WEBOVÁ APLIKACE

PATROLCONTROL
  • Vše na jednom místě
  • Komplexní přehled
  • Pro vyhodnocení obchůzkových dat
  • Přístup na webový portál pomocí PC, tabletu či smartphone

 Obchuzka WSOK

VYHODNOCOVACÍ SOFTWARE PRO PC

WSOK
  • Databáze snímačů, strážných, kontrolních bodů a tras
  • Automatické vyhodnocení správnosti provedení obchůzek
  • Náhled a tisk sestav
  • Vhodné pro PC (připojení k Internetu není potřeba)