Webová aplikace pro vyhodnocení obchůzek

PATROLCONTROL PORTÁL
 • vše na jednom místě
 • kompletní přehled
 • pro PC, tablet, smart phone, MAC

Zákazník přistupuje k portálu PATROLCONTROL pomocí webového prohlížeče a internetového připojení. Jedná se o cloudové řešení, tedy nevyžaduje žádnou instalaci ani speciální HW komponenty ze strany klienta.

Data ze snímačů jsou odesílána přímo na server portálu. Databáze portálu PATROLCONTROL je automaticky zálohována 2x denně a provozovatel zajišťuje nonstop konektivitu snímačů se serverem. Portál PATROLCONTROL naleznete na adrese https://patrolcontrol.eu

Uživatelé se do portálu přihlašují pomocí IČ klienta a jména a hesla. Vstupní heslo přiděluje poskytovatel služeb portálu.


Co umí portál PATROLCONTROL:

Uživatelé a zařízení přehledně

 • uživatele si nastavíte v několika variantách přístupových práv (admin, s omezením, bez omezení a pro klienta)
 • zařízení spravujete přehledně na jednom místě, kde najdete seznam všech připojených typů (snímače Active Guard, Active Track, mobilní telefony s aplikací, SOS tlačítka, chytré hodinky, trackery či off-line snímače KOS)

Přehledné databáze v portálu

 • kontrolní body (všechny typy kontrolních bodů přehledně)
 • objekty a stanoviště
 • zákazníci (včetně jejich přístupových práv)
 • strážní či skupiny strážných
 • osoby či skupiny osob
 • klíčovnice a klíče

Pravidla si nastavíte na míru

 • obchůzkám můžete nastavit pravidla přesně tak, jak potřebujete (obchůzky mohou být pravidelné, nepravidelné, dynamické či s kombinací více pravidel)
 • můžete nastavit upozornění pro strážného na začátek obchůzky, nastavit přesné pořadí nebo časový interval průchodu bodů na obchůzce, atd.

 Vyhodnocení pro vaše interní potřeby i jako podklad pro zákazníka

 • systém nabízí několik sestav pro kontrolu, tisk a export
 • můžete sledovat výkonové KPI z několika pohledů (podle strážného, skupiny strážných, podle objektu)
 • můžete nahlížet do historie vyhodnocení

Události + aktivní log pro informace v reálném čase

 • evidence všech událostí zaznamenaných systémem nebo snímačem na jednom místě
 • úkoly – zadávejte a editujte úkoly, vyhodnocujte je dle objektu, skupin, strážných nebo dle kontrolních bodů s přidělenými úkoly
 • u každé události si můžete nastavit, co systém má udělat (například po načtení předem určené karty se doručí informace do portálu, e-mailem, SMS, PCO, Knihy výkonu služby – využívá se se speciálními stavovými kartami, kdy strážný načte např. kartu s nápisem Vandalismus a systém již posílá zprávu na pult PCO a smskou na odpovědného manažera, tam pak postupují dle svých vnitřních předpisů, například pošlou posily)

Klíčové hospodářství snadno a rychle

 • příjem/výdej klíčů
 • evidence
 • pravidla pro zapůjčení
 • události, upozornění

Záznamy ostrahy on-line – konec stohů papírů

Prohledávejte knihy on-line, ne hromady papírů v archivu:

 • deník směn/služeb na obchůzkách
 • kniha výkonu služby
 • knihu návštěv
 • knihu vjezdu vozidel
 • události směny/služby

Více napoví návod na YouTube zde.

Nápověda

 • modulární (u každého okna/modulu naleznete příslušnou kapitolu nápovědy)
 • návod v PDF (kompletní nápověda v jednom souboru
 • manuály ke všem nabízeným snímačům (zařízením) z našeho portfolia

 


Charakteristika portálu PATROLCONTROL

 • Zobrazení dat a práce s portálem v libovolném webovém prohlížeči.
 • Možnost využití portálu více uživateli se systémem omezení a práv.
 • Obsahuje databáze uživatelů, zákazníků, objektů, snímačů, strážných a skupin strážných, kontrolních bodů a tras.
 • Jednoduché a přehledné menu.
 • Aktivní pohled na aktuálně načtené kontrolní body a poplachové zprávy
 • Přehledná tabulka snímačů včetně zobrazení stavových ikon.
 • Rozlišení kontrolních bodů dle využití (kontrolní bod, dynamický bod, poplachový bod, kontrolní bod s úkolem) a jejich přiřazení k objektům.
 • Snadné plánování obchůzek a přímý tisk plánu obchůzek pro ostrahu.
 • Široký rozsah nastavení při plánování obchůzek.
 • Možnost výběru individuálního chování každé poplachové, nebo informační zprávy.
 • Upozornění na technické poplachy (otevření krytu baterie, náraz, tzv. „mrtvý muž“, slabá kapacita baterie).
 • Přímé propojení portálu s PCO pultem 1Box (NAM system) pro detailnější práci s poplachovými událostmi.
 • Zobrazení upozornění při požadavku na zpětné zavolání.
 • Okamžitá informace při nezahájení nebo nekorektním provedení obchůzky.
 • Automatická kontrola správnosti provedených obchůzek.
 • Operátor má pro řešení poplachů po ruce všechny kontaktní informace.
 • Automatické odesílání e-mailových zpráv při navolených událostech.
 • Automaticky zasílané SMS při navolených událostech.
 • Zobrazení GPS pozice zařízení (snímačů s podporou GPS) v mapových podkladech.
 • Zobrazení a tisk výpisů obchůzek dle přednastavených detailních a uživatelem definovaných filtrů.
 • Informační text a banner upozorňující na stav systému, aktualizace, reklamní akce.
 • Automatický upgrade a archivace dat.
 • Integrované menu technické podpory.
 • MODUL KOS – evidence off-line snímačů – rozšíření funkcí SW o evidenci, správu off-line obchůzkových snímačů KOSguard a práce s daty v režimu automatického vyhodnocení.
 • MODUL KLÍČOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – evidence příjmu a výdeje klíčů osobám v určeném čase, okamžitý přehled o stavu evidovaných klíčů, vyhodnocení včetně poplachových zpráv pokud jsou porušena pravidla.
 • MODUL DOCHÁZKA – evidenci příchodů a odchodů na pracoviště v reálném čase pomocí snímačů a identifikačních médií strážných (využití jako docházkové terminály).
 • MODUL DOHLED – automatická kontrola nástupu na směnu a hlídání bdělosti strážných