VYHODNOCOVACÍ PROGRAM OBCHŮZKY

WSOK
 • databáze obchůzkových snímačů, strážných, kontrolních bodů a obchůzkových tras
 • automatické vyhodnocení správnosti provedených obchůzek
 • prohlížení a tisk sestav

I kontrolu je nutné mít pod kontrolou.
Evidence kontroly zamezí nepříjemným dohadům.


Přesná, nekompromisní dokumentace obchůzkových údajů prostřednictvím elektronického systému KOSguard. Systém využívá odolné kontaktní čipy iButton jako kontrolní body či osobní čipy strážných, které jsou načítány do obchůzkového snímače KOS.


Schéma fungování

1. Identifikace strážného

Každému strážnému přidělíte osobní čip. Strážný přiložením tohoto čipu ke snímači zahájí obchůzku.

2. Obchůzka

Jednotlivé obchůzkové body jsou rozmístěny v objektu tak, aby obchůzková trasa zasahovala do všech žádaných míst. Strážný jednotlivé body obejde v daném pořadí a časovém limitu. Úspěšné načtení každého bodu snímač potvrdí optickým i akustickým signálem.

3. Odevzdání dat do sběrného datového čipu

Před úplným zaplněním snímač ohlašuje signálem (2x pípne, 2x blikne) potřebu vyčtení dat. To je prováděno pomocí datového čipu (funguje podobně jako FLASH disk), který vyčte 1000 událostí ze snímače. Datové čipy se používají proto, aby nebylo nutné snímač z objektu převážet k vyhodnocení dat a aby bylo možné ho bez přerušení dále používat.

4. Načtení obchůzkových dat do PC, vyhodnocení

Z jednotlivých datových čipů se data posbíraná ze snímačů vyčítají pomocí adaptéru, který je připojen k PC s instalovaným programem WSOK. Data z datového čipu se přenesou do programu a jsou vyhodnocena podle zadaných kritérií. Výsledkem je výpis obchůzek, přehledně zobrazený dle správnosti provedení. Je možné vygenerovat výpisy a přehledy pro zákazníky či jako podklady k fakturaci.


Vyhodnocovací software WSOK

Inteligentní program WSOK pracující pod operačním systémem MS Windows XP a vyšším, slouží zejména k zadávání, údržbě a tisku primárních tabulek (databází), kontrolních bodů, strážných, snímačů a obchůzek.

Vyhodnocovací program zpracovává události o provedených obchůzkách, které jsou v podobě jednoduchých údajů o datu, čase a kódu identifikačního čipu (kontrolního bodu či osobního čipu strážného) předány z datového čipu. Program vydává maximálně přehledné informace o názvech jednotlivých kontrolních míst, případně včetně jména strážného, který obchůzku vykonal.

Při zadání obchůzkových harmonogramů a specifikaci tras je vyhodnocovací software schopen automaticky vyhodnocovat správnost provedených obchůzek.

 

U všech výstupních údajů je program připraven kromě výstupů na obrazovku poskytnout i tiskovou podobu požadovaných sestav.

Vlastnosti programu WSOK

 • Databáze snímačů, strážných, kontrolních bodů a tras
 • Možnost definice individuálních obchůzkových tras
 • Prohlížení nebo tisk výpisů pro snímač, strážného, kontrolní bod a trasu v zadaném intervalu a rozsahu
 • Interní i zákaznické výpisy (se jmény strážných nebo pouze s jejich osobními čísly)
 • Provedené obchůzky z mnoha pohledů, individuální nastavení rozsahu výpisů
 • Funkce záložky
 • Možnost samostatného vyhodnocování různých objektů
 • Schopnost rozděleného zpracovávání obchůzkových dat podle firem
 • Automatická kontrola správnosti provedení obchůzek
 • Rozdělení strážných do skupin (např. různé pobočky)
 • Tabulka uživatelských oprávnění přístupu do programu
 • Editace obchůzkových údajů oprávněnými osobami
 • Export dat souborů
 • Archivace

Minimální konfigurace PC
Softwarová: Windows 95 a vyšší
Hardwarová: Procesor 486 a vyšší


Modul WSOK E-mail klient

V současné době již není nezbytně nutné fyzicky navštěvovat střežené objekty za účelem stahování dat o obchůzkách.

SW WSOK e-mail klient umožní, aby se údaje z objektů dostávaly na centrálu v podobě e-mailových zpráv. Stačí, pokud má strážný přístup k PC s nainstalovanou aplikací WSOK klient, kde načte klasickou cestou přes adaptér údaje do PC a odtud se automaticky odešlou formou e-mailové zprávy na centrálu, kde dojde k jejich archivaci v rámci programu WSOK.

Náklady na zřízení aplikace jsou minimální a úspory v cestovních nákladech značné. Na objekty již můžete jezdit jen za účelem namátkové kontroly či výjimečně v krajních případech.

Postup práce:

Pro vyčtení dat na pobočce stačí data ze snímače načíst standardní metodou do datového čipu a následně do SW WSOK4 E-mail Klient. Po načtení dochází ihned k odeslání dat na e-mail centrály a po odeslání se nabídne volba na smazání dat z čipu.

Program WSOK4 E-mail Klient navíc nabízí možnost prohlédnout v základní tabulce vyčtená data, vytvoření časového čipu a nastavení času ve snímači.

Na centrálu přijdou data v e-mailové zprávě. Po jejím otevření přiložený soubor uložíte do složky programu. Po zapnutí programu WSOK4 na centrále, dojde k automatickému načtení dat z adresáře (je-li možnost automatického načtení nastavena). Pokud je již program spuštěný, stačí zvolit v menu “Servis” volbu “Načtená dat z provozovny”. Načtená data se v programu zobrazují naprosto shodně, jako data přímo vyčtená z datového čipu.

Výhody:

 • Vyčtení dat přímo na pobočce, bez nutnosti příjezdu pracovníka z centrály
 • Aktualizace data a času dle potřeby
 • Opětovná inicializace přenosového čipu po případném roznastavení
 • Aktuální kontrola načtených dat (zda jsou údaje správně zaznamenávána ve snímači)
 • Získávání dat z poboček ihned po obchůzce
 • Výrazné snížení nákladů na vyčítání dat