OBCHŮZKOVÝ SYSTÉM V REÁLÉM ČASE

ACTIVE GUARD
 • systém osobní ochrany – MAN DOWN
 • hlasová obousměrná komunikace
 • odolné provedení

JAK PROBÍHÁ OBCHŮZKA

V areálu objektu nebo i v terénu se rozmístí kontrolní body, které musí pracovník ostrahy v daném pořadí a čase obejít s elektronickým snímačem Active Guard. Snímač monitoruje výkon jeho práce tím, že eviduje datum a čas načtení kontrolního bodu na trase obchůzky. Informace o obchůzce odesílá on-line k okamžitému vyhodnocení do webového portálu PATROLCONTROL. Výsledkem je výpis z obchůzky s výkonovým vyhodnocením. Strážnému může snímač signalizovat zvukovým signálem začátek obchůzky.


Active Guardem ZVYŠUJETE ÚROVEŇ SLUŽEB A ŠETŘÍTE FINANCE

Pracovník ostrahy má u sebe zařízení, které 24/7 v reálném čase (1x za minutu) komunikuje s obchůzkovým webovým portálem PATROLCONTROL. Díky tomu může být oprávněnou osobou monitorován prakticky odkudkoliv, kde je připojení k internetu, nebo pracovníky dispečinku či přímo propojen s Pultem Centrální Ochrany.

Pracovník ostrahy může stiskem jednoho tlačítka (PANIC) odeslat třeba na dispečink poplachový signál a proškolený operátor s ním může přes zařízení komunikovat, spustit tichý odposlech ze snímače, zajistit dojezd jiného pracovníka, manažera objektu nebo přivolat
složky IZS. Díky integrované funkci MAN-DOWN je možno rovněž reagovat okamžitě na případné znehybnění pracovníka (např. v důsledku pádu, napadení či zdravotní indispozice).

S Active Guardem máte stálý přehled, jak si jednotliví strážní plní své povinnosti. Eliminujete chyby i zbytečné kontrolní výjezdy.

 


FUNKCE SYSTÉMU ACTIVE GUARD

 

VÝHODY STSTÉMU ACTIVE GUARD

 


S Active Guardem je STRÁŽNÝ VE STÁLÉM SPOJENÍ

Prostřednictvím spojení s PCO mohou být pracovníci ostrahy v kontaktu s proškolenými operátory dispečinku, manažerem objektu, dalšími strážnými, zásahovou skupinou i složkami IZS. Zařízení s funkcí MAN-DOWN je schopné zachraňovati lidské životy a upozornit na včasné poskytnutí pomoci při napadení, zranění či zdravotní indispozici strážného.

DOKONALÝ REPORTING jako důkaz odvedené práce

Velkou výhodou je, že prostřednictvím vyhodnocovacího portálu PATROLCONTROL, do kterého se sbírají všechny údaje o obchůzkových aktivitách ze snímače Active Guard, získáváte výpisy z obchůzek, výkonové vyhodnocení plnění povinností jednotlivých pracovníků ostrahy.

 • Včasný nástup strážného do služby
 • Přehled o zahájení a ukončení obchůzky
 • Informace o absolvování kontrolních bodů obchůzky
 • GPS lokace pracovníka ostrahy
 • Kontrola bdělosti pracovníka ostrahy
 • Evidence docházky
 • KPI – kvalitativní a výkonové ukazatele

Kdykoliv budete potřebovat doložit odvedenou práci, jsou Vám k dispozici přehledné výpisy na obchůzky z různých pohledů.


JAK TO CELÉ FUNGUJE

Snímačem Active Guard načítá strážný kódy z kontrolních bodů na trase obchůzky. Active Guard má vestavěný GSM/GPRS modul s funkcí telefonu pro obousměrnou komunikaci, strážný ho ovládá pomocí 3 tlačítek (načíst bod, telefonovat, SOS tlačítko). Operátor na dispečinku nebo manažer objektu mají kompletní přehled o strážných a plnění svěřených úkolů. Snímač přenáší veškeré informace přímo do

obchůzkového portálu PATROLCONTROL, kde jsou zpracovávány jak informace o prováděných obchůzkách a jejich vyhodnocování, tak
i příchozí poplachové či technické zprávy. Kompetentní osoba tak reaguje na zprávy z objektu, může sledovat výkon strážného při výkonu služby, komunikovat s ním, nebo mu může zajistit pomoc v případě vyslání nouzového signálu.


NEJVHODNĚJŠÍ UPLATNĚNÍ

 • Obchůzky v uzavřených budovách i areálech
 • Oblasti s vyššími nároky na odolnost a životnost
 • Doplněk BOZP
 • Kontrola technologických celků

Technické parametry

Technické parametry PDF (192kB)  Verze: Květen 2018
Datum: 16.5.2018

MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍ Active Guard?

Kontaktujte nás


Zavoláme Vám