active trackGUARD TOUR & TRACKER – REAL TIME & GPS

ACTIVE TRACK
 • systém osobní ochrany – MAN DOWN
 • hlasová komunikace
 • osobní GPS tracker
 • odolné provedení

JAK PROBÍHÁ OBCHŮZKA s Active Track

V areálu objektu nebo i v terénu se rozmístí kontrolní body, které musí pracovník ostrahy v daném pořadí a čase obejít s elektronickým snímačem. Ten monitoruje jeho činnost a záznam bodu a čas načtení. Vyhodnocení probíhá ihned. Výsledkem je výpis z obchůzky s výkonovým vyhodnocením. Strážnému může snímač signalizovat zvukovým signálem začátek obchůzky.


Active Trackem CHRÁNÍTE STRÁŽNÉ I SVĚŘENÝ MAJETEK

Pracovník ostrahy má u sebe zařízení, které v reálném čase (1x za minutu) komunikuje s obchůzkovým portálem PATROLCONTROL, který může být monitorován pracovníky dispečinku nebo přímo propojen s pultem centrální ochrany (PCO).

Pracovník ostrahy může stiskem jednoho tlačítka (PANIC) odeslat na dispečink poplachový signál a proškolený operátor s ním může přes zařízení komunikovat, spustit tichý odposlech ze snímače, zajistit dojezd jiného pracovníka, manažera objektu nebo přivolat složky IZS. Díky integrované funkci MAN-DOWN je možno rovněž reagovat okamžitě na případné znehybnění pracovníka (např. v důsledku pádu, napadení či zdravotní indispozice).

Vestavěná GPS zaznamenává přesnou polohu každého pracovníka na obchůzce v areálu i v terénu, a dokážete mu poslat pomoc přesně na místo určení.


Funkce systému ACTIVE TRACK

výhody systému ACTIVE TRACK

 


S Active Trackem je STRÁŽNÝ VE STÁLÉM SPOJENÍ

Prostřednictvím spojení s PCO mohou být pracovníci ostrahy v kontaktu s proškolenými operátory dispečinku, manažerem objektu, dalšími strážnými, zásahovou skupinou i složkami IZS. Zařízení s funkcí MAN-DOWN je schopné zachraňovat lidské životy a upozornit na včasné poskytnutí pomoci pracovníka v terénu.

DOKONALÝ REPORTING jako důkaz odvedené práce

Prostřednictvím vyhodnocovacího portálu PATROLCONTROL, do kterého se sbírají všechny údaje o obchůzkových aktivitách ze snímače Active Track, získáváte výpisy z obchůzek i výkonové vyhodnocení plnění povinností jednotlivých pracovníků ostrahy.

 • včasný nástup strážného do služby
 • přehled o zahájení a ukončení obchůzky
 • informace o absolvování kontrolních bodů obchůzky
 • GPS lokace pracovníka ostrahy
 • kontrola bdělosti pracovníka ostrahy
 • evidence docházky
 • KPI – kvalitativní a výkonové ukazatele

JAK TO CELÉ FUNGUJE

Snímač Active Track má vestavěný GPS a GSM/GPRS modul s funkcí telefonu pro obousměrnou komunikaci. Operátor na dispečinku nebo manažer objektu mají kompletní přehled o strážných. Snímač přenáší veškeré informace přímo do obchůzkového portálu PATROLCONTROL, kde jsou zpracovávány jak informace o prováděných obchůzkách a jejich vyhodnocování, tak i příchozí poplachové či technické zprávy. Kompetentní osoba tak reaguje na zprávy z objektu, může sledovat výkon strážného při výkonu služby, komunikovat s ním, nebo mu může zajistit pomoc v případě vyslání nouzového signálu.

kodifikace NATO


NEJVHODNĚJŠÍ UPLATNĚNÍ

 • obchůzky ve venkovních i vnitřních prostorách
 • terénní obchůzky
 • monitoring osamoceného pracovníka
 • doplněk BOZP
 • revize a kontrola s požadavkem na GPS
 • kontrola technologických celků
 • výjezdová skupina

 Technické parametry

Stáhnout v PDF


MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍ ACTIVE TRACK?

Kontaktujte nás


Zavoláme vám