OBCHŮZKOVÝ SNÍMAČ OFF-LINE - ODOLNÝ

KOSguard
 • čtení kontaktních čipů iButton
 • zpětné vyhodnocení obchůzek
 • bez vnějších ovládacích prvků
 • nejvyšší odolnost
 • záruka 5 let
 • vhodné do náročných provozů

JAK PROBÍHÁ OBCHŮZKA s KOSguardem

V areálu objektu nebo i v terénu se rozmístí kontrolní body – kontaktní identifikační čipy iButton. Tato kontrolní místa má pracovník ostrahy za úkol ve stanoveném harmonogramu obcházet. Snímač KOSguard zaznamenává průběh jeho práce tak, že zapisuje do své integrované  paměti datum a čas načtení kontrolního bodu na trase obchůzky. Načtení bodu se uskuteční prostým přiložením snímače KOSguard ke  kontrolnímu bodu. Snímač avizuje úspěšné načtení kontrolního bodu akustickým a optickým signálem.

Informace o provedených obchůzkách se po ukončení obchůzky (nebo v nařízených intervalech) mohou načíst prostřednictvím komunikátoru přes mobilní telefon do webového portálu PATROLCONTROL případně se data stáhnou do tzv. datového čipu, který následně na svém pracovišti načte kompetentní osoba do lokálního vyhodnocovacího SW WSOK. Výsledkem je výpis z obchůzky s vyhodnocením kvality odvedené práce vs.  definované harmonogramy a trasy.


Výhody systému KOSguard


KOSguard nekompromisně pracuje i v nejtěžších podmínkách

Jednoduchý na obsluhu a spolehlivý ve výkonu. Odolný proti pádu, povětrnostním podmínkám i neopatrné obsluze a nevyžadující žádné vnější napájení. To jsou hlavní znaky tohoto nejdéle prodávaného snímače v našem sortimentu.

S KOSguardem získáváte zpětný přehled, jak jednotliví strážní plnili své povinnosti.


DŮSLEDNÝ REPORTING jako důkaz odvedené práce

Stejně jako u on-line snímačů, které pracují v reálném čase a předávají info o obchůzkách okamžitě, i KOSguard může využívat pro zpracování dat vyhodnocovací webový portál PATROLCONTROL. Jediný rozdíl je, že informace se do portálu odešlou prostřednictvím komunikátoru KOSbox až po provedení obchůzky případně v jiných zadaných intervalech. Výpisy z obchůzek a výkonové vyhodnocení plnění povinností jednotlivých pracovníků ostrahy je k dispozici i pro tyto snímače.

 • Včasný nástup strážného do služby
 • Přehled o zahájení a ukončení obchůzky
 • Informace o absolvování kontrolních bodů obchůzky
 • Evidence docházky
 • KPI – kvalitativní a výkonové ukazatele

Pro uživatele, kteří preferují spíše lokální instalace SW, je k dispozici vyhodnocovací SW WSOK, který stejně jako portál PATROLCONTROL vyhodnocuje vykonané obchůzky a porovnává je s plánem. Na rozdíl od portálu však pracuje lokálně v rámci PC, ve kterém je instalován.

Kdykoliv budete potřebovat doložit odvedenou práci, jsou Vám k dispozici přehledné výpisy na obchůzky z různých pohledů.


NEJVHODNĚJŠÍ UPLATNĚNÍ - všude tam, kde ostatní končí

 • Obchůzková kontrola v provozech s vysokou prašností, vlhkostí, extrémními teplotami
 • Oblasti, kde hrozí zvýšené riziko nárazů snímače
 • Provozy bez přístupu k elektrické energii či mimo signál mobilních sítí
 • Místa s potřebou nízkých provozních nákladů

Technické parametry

Stáhnout v PDF


MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍ KOSguard?

Kontaktujte nás


Zavoláme Vám