OBCHŮZKOVÝ SNÍMAČ OFF-LINE

KOSguard MINI
 • čtení kontaktních čipů iButton
 • zpětné vyhodnocení obchůzkové činnosti
 • bez vnějších ovládacích prvků
 • miniaturní provedení
 • záruka 5 let
 • vhodné pro terénní pečovatele

JAK PROBÍHÁ OBCHŮZKA s KOSguardem mini

Na předem definovaná stanoviště, která je zapotřebí navštívit, ať již za účelem provedení návštěvy, kontroly či jiných aktivit, se rozmístí kontrolní body – kontaktní identifikační čipy iButton. Tato kontrolní místa mají pracovníci za úkol dle nastavených pravidel obejít. Snímač KOSguard zaznamenává průběh obchůzky tak, že zapisuje do své integrované paměti datum a čas načtení každého kontrolního bodu. Načtení bodu se uskuteční prostým přiložením snímače KOSguard ke kontrolnímu bodu. Snímač avizuje úspěšné načtení kontrolního bodu zvukovým a světelným signálem.

Informace o provedených návštěvách na kontrolních bodech (obchůzkách) se po ukončení obchůzky, nebo v nařízených intervalech, načtou prostřednictvím GSM komunikátoru KOSbox do webového portálu PATROLCONTROL případně stáhnou do tzv. datového čipu, který následně na svém pracovišti načte kompetentní osoba do lokálního vyhodnocovacího SW WSOK. Výsledkem je výpis o činnosti jednotlivých pracovníků s vyhodnocením kvality odvedené práce vs. případné definované harmonogramy a trasy.


KOSguard mini pracuje nekompromisně bez možnosti falšování dat

Jednoduchý na obsluhu a spolehlivý ve výkonu. Odolné a praktické zařízení, nevyžadující žádné vnější napájení.

S KOSguardem získáváte zpětný přehled, jak si jednotliví pracovníci plnili své povinnosti.


DŮSLEDNÝ REPORTING jako důkaz odvedené práce

Stejně jako u on-line snímačů, které pracují v reálném čase a předávají info o obchůzkách okamžitě, i KOSguard mini může využívat pro zpracování dat vyhodnocovací webový portál PATROLCONTROL. Jediný rozdíl je, že informace se do portálu odešlou prostřednictvím komunikátoru KOSbox, až po provedení obchůzky případně v jiných zadaných intervalech. Výpisy z obchůzek a výkonové vyhodnocení plnění povinností jednotlivých pracovníků je k dispozici i pro tyto snímače.

 • Přehled o zahájení a ukončení návštěvy, obchůzky, jiného výkonu
 • Informace o absolvování kontrolních bodů
 • Evidence docházky
 • KPI – kvalitativní a výkonové ukazatele

Pro uživatele, kteří preferují spíše lokální instalace SW je k dispozici vyhodnocovací SW WSOK, který rovněž stejně jako portál PATROLCONTROL vyhodnocuje vykonané obchůzky a porovnává je s plánem. Na rozdíl od portálu však pracuje lokálně v rámci PC, ve kterém je instalován.

Kdykoliv budete potřebovat doložit odvedenou práci, jsou Vám k dispozici přehledné výpisy na obchůzky z různých pohledů.


NEJVHODNĚJŠÍ UPLATNĚNÍ – pečovatelé v terénu, revizní pracovníci

 • Obchůzková kontrola kdekoliv v terénu
 • Terénní práce bez přístupu k elektrické energii
 • Místa s potřebou nízkých provozních nákladů

Technické parametry

více


MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ O ZAŘÍZENÍ KOSguard mini?

Kontaktujte nás


Zavoláme Vám